32 ਮੋਡੀਊਲ ਟਾਈਪ ਕਰੋ

ਟਾਈਪ 32 ਮੋਡੀਊਲ (ਅਮਰੀਕਾ)

TYPE 32 MODULES

ਟਵਿਨ USA ਸਾਕਟ U1 (69*36mm)

ਟਵਿਨ USA ਸਾਕੇਟ U2(69*36mm)

ਟਵਿਨ USA ਸਾਕਟ (GFCI) U3(69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ U4

20A TR ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ U5

15A ਡੁਪਲੈਕਸ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ U6

15A WR ਡੁਪਲੈਕਸ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

ਟਵਿਨ 2.1A USB +15a ਸਾਕਡੈਟ ਡੁਪਲੈਕਸ U10

ਟਵਿਨ 2.1 USB +20A ਸਾਕਟ U11

TYPE 32 MODULES 04

ਟਵਿਨ 2.1A USB + ਸਿੰਗਲ 15A U12

4 USB, 4 ਪੋਰਟ U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15